References

You can contact these references to know more about AAI Foundation.

Sr No

District

Name

Mobile

e-mail ID

1

Ahmadnagar

Ravindra Budhvant

7588567112

2

Aurangabad

Harish Jakhete
Ganesh Rokde

9823142841
9970452090

3

Amravati

Dr. Avinash Savaji

9420722107

4

Akola

Ashvin Kandarkar
Ashish Barbde

9423103087
9665443835

5

Beed

Dagdu Lomte

9823009512

6

Bhandara

Shradha

8806178559

7

Buldhana

Nandkumar Palve

9404991927

8

Chandrapur

Sharad Ashtekar

8087288872

9

Dhule

Mukesh Bhavsar

9226490212

10

Gadchiroli

Prashant Kuchankar

8275400220

11

Gondia

Devendra Ganvir

9420362643

12

Hingoli

Pradip sir

9881814642

13

Jalna

Mukesh Savji
Rahul Mahajan

9423457365
9421194730

14

Jalgaon

Manoj Govindvar
Amol Patil

8237513242
9423393331

15

Kolhapur

Kedari Kulkarni

8411001645

16

Latur

Shyam Yenge

9028373273

17

Mumbai

Shubda Bennuvar
Prashant Nanavre

9820180821
9892942628

18

Nashik

Sachin Tipale

9822264233

19

Nagpur

Rashmi Raut

8857059082

20

Nandurbar

Sagar Patil

9960375424

21

Nanded

Sunita Padmavar
Dr. Pooja Bhakre

9822659633
9970122563

22

Oosmanabad

Yogiraj Mane

9422470720

23

Pune

Pandurang Shitole

9822012442

24

Pune

Anjali Railkar

9881230316

25

Parbhani

Mantri Saheb

9422176122

26

Raygad

Kanifnath Gore

9423378416

27

Ratnagiri

Ramashish Joshi

9324399347

28

Solapur

Upase Kaku

9881323108

29

Sangli

Sonika Rathi

8087640560

30

Satara

Indrajit Deshmukh

9423802399

31

Sindhudurg

Raju Sanap

9960624789

32

Thane

Gajendra Jadhav

9224663697

33

Vashim

Priyanka Gute
Amol Hade

8600546023
8857906954

34

Vardha

Surekha Patode

7875120337

35

Yavatmal

Jayant Nandapure

8055002624